RR TEAM usluge

Revizija, poresko i poslovno savjetovanje.

Zašto unajmiti usluge RR Team-a?

Usluge koncipirane prema potrebama klijenata

Računovodstvo, revizija, poresko i poslovno savjetovanje

Revizija

Naš pristup poslovima revizije podrazumijeva detaljno upoznavanje i razumijevanje poslovanja svakog klijenta sa posebnim naglaskom na identifikaciju rizika i dalja revizorska testiranja pri čemu koristimo kvalitetne i pouzdane revizorske alate, resurse, i procedure, te najviše etičke standarde, standarde struke i profesionalno ponašanje u cilju izražavanja mišljenja.

Revizijski postupak smo koncipirali tako da u najmanjoj mogućoj mjeri oduzimamo vrijeme klijenta prilikom prikupljanja podataka.

Računovodstvo

Računovodstvo predstavlja organizovani sistem čije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja, gotovinskim tokovima, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za eksterne i interne korisnike financijskih izvješća.

U cilju prilagođavanja našim partnerima, nastavljamo koncept Internet računovodstva koji su članovi našeg tima prvi pokrenuli u Bosni i Hercegovini još 2009. godine. Navedeni koncept povećava efikasnost, štedeći i vrijeme i novac.

Procjena

U potpunosti smo osposobljeni da sa našim timom kao i timom saradnika provedemo svaki postupak procjene vrijednosti preduzeća. Kao polaznu osnovu vršimo dubinsku analizu predmeta procjena, koja uključuje pravni, finansijski, komercijalni i kadrovski aspekt.

Kao rezultat naše analize izdajemo procjenu vrijednosti preduzeća kako statičku tako i dinamičku uz korištenje stope povrata po zahtjevu klijenta ili vlastitu.

Restruktuiranje

U toku životnog ciklusa svakog preduzeća ponekad je potrebno preduzimati značajne promjene u cilju opstanka na tržištu. Proces restrukturiranja preduzća je izuzetno kompleksan i stresan proces koji se lakše podnosi ukoliko je kvalitetno planiran i vođen. Kao polaznu tačku prilikom resturkturiranja koristimo viziju društva na osnovu koje komponujemo različite procesne promjene, te nadziremo njihovu implementaciju.

Takođe, kao dio restrukturiranja, u mogućnosti smo ponuditi naše usluge koje obuhvataju različit niz mjera i aktivnosti u cilju zaštite kapitala. Proces restrukturiranja obaveza počinje analizom finansijskog položaja preduzeća te prijedlogom alternativnih mjera. Jedan od pravaca je refinansiranje obaveza gdje u ime klijenta pravimo projekcije i apliciramo kod finansijskih institucija u cilju saniranja.

Software

Bez obzira da li je start-up projekat ili preduzeće u zreloj fazi poslovanja, organizacija računovodstveno-informacionog sistema je proces koji je stalno podložan promjenama.

Naš pristup implementaciji informacionih sistema se oslanja na analizu potreba, te nakon toga izrada projekta implementacije koji obuhvata definisanje svih informacionih dokumenata, šeme kontiranja i prava pristupa. Asistiramo u postupku odabira ponuđača te vršimo nadzor implementacije.

Vlasnička transformacija

Svaki privredni subjekt se u određenoj fazi nađe pred dilemom promjene vlasništva ili mogućnošću za neki oblik promjene vlasničke strukture. Navedeni procesi su zahtjevni i dugi te iziskuju stručno znanje iz različitih oblasti.

U mogućnosti smo savjetodavno voditi kompletan proces vlasničke transformacije, ili selektivno pružajući usluge iz pojedinih segmenata: Dubinsku analizu preduzeća, Reviziju finansijskih izvještaja, Procjenu vrijednosti preduzeća, Savjetovanje vezano za odabir potencijalnih investitora.

RR-Team d.o.o. do sada!

SVG
655

Revizije

SVG
253

Procjene

SVG
432

Restruktuiranje

SVG
35

Projekti

RR-Team d.o.o.

O nama

Mi smo mlada profesionalna organizacija, nastala spajanjem znanja, iskustva i energije, koju čini tim iskusnih stručnjaka iz različitih oblasti neophodnih za uspješno ostvarivanje ciljeva.

Naš osnovni cilj je pružiti klijentima i partnerima pravovremene, efikasne i inovativne usluge iz oblasti revizije, poreskog i poslovnog savjetovanja koje predstavljaju preduslov za uspješno poslovno odlučivanje.

Ostavite poruku

Potražite pomoć stručnjaka

Kontaktirajte nas za informacije o uslugama, ili dodatne informacije.
Koristite kontakt formu, ili direktno telefon/email.

SVG

+387(0) 35-255-125

SVG

info@rr-team.ba


Verifikujte reCaptcha - "Nisam robot".

Javit ćemo Vam se u roku 24 sata.

Naša lokacija na mapi

Mi smo u Tuzli, jednostavno je!